Det är helt klart att det finns skaderisk vid olika former av aktiviteter. Inlines är inget undantag. Genom att förebygga att skada sig vid inlinesåkning så kan man klara sig riktigt bra. Visst är det så att man kan skada sig och om olyckan är framme så gäller det att man har de skydd som…